En liten inblick

Vårt företag växer ständigt och vi har nu två förskolor och två grundskolor i två olika kommuner.

Ägarna Maria och Birgitta har delat upp sig så att Birgitta ansvarar för förskolorna och Maria för skolorna samt fritidshemmen.
Vi har dock en gemensam rektor/förskolechef på alla våra ställen som heter Mia Ylinen. Mia räknas även som platschef och har således all första kontakt med både personal och vårdnadshavare. 
Huvudmännen driver utveckling av enheterna på hög nivå samt sköter all ekonomi såsom löner, fakturor, investeringar etc. De gör även långsiktiga planer för företaget, och ser hur och vad som kan göras för att kvalitetssäkra i alla led, vilket även har visat sig på de sista årens inspektioner. De har även de sista två åren investerat i nya verksamheter och uppstart av dessa. Företaget har i dagsläget ca 30 anställda.
 
 

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala