IMG_6963

Nyheter

Alla barn som är äldst på Pilbågen, dvs femåringarna, är placerade på Smaragden. Dom tillhör fortfarande förskoleverksamheten, och dom heter Hoppsan.

Platser finns kvar!

Följ och tipsa gärna om vår reklamsida på Facebook.

https://www.facebook.com/Pilbågens-förskola-Svedala-215916691942836/?ref=hl

Vi använder oss av Svedala kommuns uträkning för barnomsorgsavgift.  Finns på kommunens hemsida.

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala