LÄSTIPS

Här hittar ni böcker, artiklar och lite annat smått och gott som vi kan rekommendera.

Beteendeproblem i förskolan : om lågaffektivt bemötandeav Bo Elvén HejlskovDavid Edfelt

Leken stärks i förskolans nya läroplan Mikael Jensen Phd lekforskare – läs mer här https://www.mikaeljensen.nu/leken-starks-i-forskolans-nya-laroplan

”Inventering av den pedagogiska miljön” Läs mer här https://www.reggioemilia.se/media/2400/inventering-av-den-pedagogiska-miljon-norrmalms-kommunala-forskolor.pdf

Pedagogisk miljö i tanke och handling”: Linda Linder

Här är det pedagogerna som byter avdelning” : https://chefochledarskap.se/har-ar-det-pedagogerna-som-byter-avdelning/

”Den danske og nordiske måde at drive børnehave på er unik. Så unik, at den fremhæves af eksperter fra EU, UNESCO og OECD i flere rapporter, der sammenligner dagtilbud på tværs af landegrænser” – Den danska/ nordiska förskolemodellen där barnet ses som en hel självständig individ, där demokrati och lek och fantasi är i fokus anses av alla framstående forskare som SÅ bra att de rekommenderar att den exporteras till andra länder i EU samtidigt som de avråder från den ”skolifiering” som sker i andra länder.. Läs mer här https://ucc.dk/nyhed/udlandet-kigger-misundeligt-paa-danske-boernehaver

”Empati genom lek och språk” Margaretha Öhman

Professor i lek Helle Marie Skovbjerg: Jeg vil gøre pædagoger til legens bedste ambassadører

Med känsla för barns självkänsla: Av Petra Krantz Lindgren .

Spädbarnets interpersonella värld: av Daniel Stern. När Spädbarnets interpersonella värld utkom i mitten av 1980-talet innebar den början till ett paradigmskifte. Boken fångade upp intresset för den nya hjärnforskningen och kopplade ihop den med det nyväckta intresset för anknytningsteori. Närmandet mellan den psykodynamiska och den mer kognitivt inriktade utvecklingsteorin satte fart på en teoretisk vidareutveckling som visade vägen för såväl kliniker som forskare. Daniel Stern betonade barnets subjektiva uppfattning av hur det är att vara i en relation. Det gav oss ett nytt sätt att betrakta små barn; man brukar i dag tala om det kompetenta spädbarnet.

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Läs mer här: http://www.logopedeniskolan.se/2017/06/om-att-anvanda-tecken-som-stod-och.html

”Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund” Bim Riddersporre& Barbro Bruce (red.)

”Dela gruppen, stäng dörren” ” När man ska leda undervisningen för de yngsta gäller det att vara förberedd och närvarande. Michaela Åblom älskar stängda dörrar”. Läs mer här

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala