MEJLADRESSER

MEJLADRESSER

 

Birgitta (Huvudman & Skolchef) birgitta@pilbagensforskola.se

Tomas (Försteförskollärare) tomas@ostragrevie-fsk.se

Madelein ( Leg. Förskollärare) madeleinp@pilbagensforskola.se

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala