MEJLADRESSER

MEJLADRESSER

Birgitta (Rektor, Huvudman & Skolchef) birgitta@pilbagensforskola.se

Tomas (Försteförskollärare) tomas@ostragrevie-fsk.se

Madelein ( Leg. Förskollärare) madeleinp@pilbagensforskola.se

Övriga: förnamn@mibaeducation.se

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala