Om Miba

Birgitta äger numera Pilbågens förskola till 100% med start våren 2022. 

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala