Årshjul

ÅRSHJUL

 

Varje månad har vi ett månadsfokus. Detta representeras av en dag i årshjulet –  men för oss är det inte dagen – utan fördjupningen hela månaden som är viktig. Det betyder att varje månad så diskuterar förskollärargruppen månadens fokus, hur detta går från Skollagen och Läroplanen (Lpfö 18) till praktisk förståelse i verksamheten och kommer med förslag på olika aktiviteter som kan användas i utbildningen just för detta, allt efter barnens ålder och intressen.

 

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala