Kontakta oss

Ni kan nå oss på följande telefonnummer och mejladresser

Pilbågens förskola 040-405790  Sms 076-3913000
Birgitta Dahlqvist
Skolchef/huvudman/ägare och Rektor

Tel: 0733-265632

birgitta@pilbagensforskola.se

Vi har både förskollärare och barnskötare anställda. I nya läroplanen klargjordes rollerna för vad respektive yrkeskategori. Våra förskollärare driver därför det pedagogiska arbetet framåt med hjälp av sitt arbetslag. De har regelbundna träffar där man diskuterar planering som grundar sig i läroplanen.

Birgitta är rektor, huvudman och skolchef, och hon finns på förskolan i stort sett alla dagar.

Mejladresser till Pilbågens personal finner du under fliken Mejladresser.

Klagomålshantering

Önskar du klaga på den service eller de tjänster som vi på MIBA learning and education AB erbjuder, eller vill du lämna in synpunkter?

För oss i MIBA är det viktigt att få reda på när något inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi behöver också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra våra verksamheter. Det är därför viktigt för oss.

Gör så här:
Vänd dig först till pedagogerna som har med ditt/dina barn att göra (om det är där klagomålet skall genomföras)
Nästa instans, vänder du/ni dig/er till rektor/skolchef/huvudman som är Birgitta Dahlqvist birgitta@mibaeducation.se eller på telefon 0733-265632
Skickas det på mail kommer svar inom 48 timmar.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat, eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10-15 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker alltid till ledningen om klagomålets art, och vilka åtgärder som vidtagits.

Sista instansen är kommunen om ni upplever att ni inte blir hörda av förskolan.

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala