Verksamhetsråd

Enligt Skollagen (2010:800) ska vårdnadshavare för barn i förskolan erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.  Det ska vid varje förskola finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare.

Läroplanen ( Lpfö 18) ” Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag …”

Tidigare kallades detta för föräldraråd – numera verksamhetsråd.

Östra Grevie/Pilbågens förskola har ett verksamhetsråd, oftast helt öppna och fritt för alla vårdnadshavare att närvara som vill. Ni som vill närvara får gärna meddela detta innan, så vi har ett hum om hur många som kommer.

På verksamhetsrådet diskuteras ej pedagogiska frågor, utan mer info om framtiden, föräldrasamkväm, och annat som direkt rör barn/vårdnadshavare.

Andra frågor som rör pedagogik, personal eller andra kanske lite känsligare frågor är man alltid välkommen att fråga berörd person eller maila Birgitta.

Mejla gärna olika frågeställningar till skolchef:

birgitta@pilbagensforskola.se

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala