Håslövs byaskola, grundskola för årskurs f-6

HÅSLÖVS BYASKOLA, GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS F-6

 

www.haslovbyaskola.nu

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala