Lille John

- Titta vad jag, Ville och Anton har byggt. Till hästen.
– Titta vad jag, Ville och Anton har byggt.
Till hästen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av våra prioriterade mål att arbeta efter detta läsår är:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
(Lpfö 1998/2010 – kap 2:2 utveckling och lärande)

 

En Reggio Emilia – inspirerad förskola i Svedala